Senalp Header

Bulgaristan İçin Gereken Belgeler

Bulgaristan için gereken belgeler

Bulgaristanda Eğitim Başvuru ve Kayıt Belgeleri

Bulgaristan’da eğitim almak isteyen öğrenciler için gerekli belgeler oldukça önemlidir. Belgelerin eksiksiz bir şekilde tamamlanması ve başvuruların yapılması sayesinde eğitim sürecinin en önemli aşaması geride kalmış olacaktır. O halde Bulgaristan için gerekli belgeler neler? sorusuna tüm detaylarıyla cevap vermek en doğrusu olacaktır.

Bulgaristan’da eğitim almak isteyen bir öğrenci için gerekli evrak aşağıdaki şekildedir;

  • 6 Adet Biyometrik Fotoğraf
  • Diploma – Diplomanın aslı, noter onaylı fotokopisi ya da mezuniyet belgesi ibraz edilebilir
  • Öğrenim Görme Hakkı Belgesi – Mezun olunan liseden alınan ve Türkiye’de eğitim hakkı olduğunu gösteren belge
  • Pasaport – Pasaport geçerlilik süresi en az 2 yıl olmalıdır
  • Sağlık Raporu – Son 1 yılda alınmış ve üzerinde ‘Fiziki ve ruhsal sağlığı açısından herhangi bir yükseköğrenim kurumunda eğitim alması tıbbi olarak uygundur’ yazan sağlık belgesi
  • Taahhütname – Aileden alınan ve öğrencinin Bulgaristan’da eğitim gördüğü sürece masraflarının karşılanacağının taahhütnamesi
  • Transkript

Bulgaristanda Eğitim Başvuruları

Bulgaristan’da eğitim başvuruları için öğrencilerin gerekli evrakı hazırlamaları ve Haziran ayında gerekli başvuruları tamamlamaları gerekmektedir. Yaklaşık 4-5 hafta süren kabul aşaması sonrasında öğrencilerin vize için de 4-5 haftaya ihtiyacı vardır. Bu bağlamda Bulgaristan’da eğitim başvuru süreci 8-10 hafta sürmektedir.

Bulgaristanda Eğitim Şartları

Bulgaristan’da eğitim almak isteyen öğrencilerin meslek lisesi ya da düz lise mezunu olmaları yeterlidir. Kabul sonrasında dil hazırlık süreciyle üniversiteye başlayan öğrenciler başarılı olduktan sonra kendi bölümlerinde eğitimlerine devam etmektedirler.

Bulgaristanda Eğitim Puanları

Bulgaristan’da eğitim almak isteyen öğrencilerin başvurular sırasında dikkat etmeleri gereken herhangi bir puan yoktur. Öğrencilerin Bulgaristan’da eğitim almak için diploma ibraz etmeleri yeterli bir koşul olarak kabul edilmektedir.

Bulgaristan’da Eğitim ve Üniversite Sınavı

Bulgaristan’da eğitim almak isteyen öğrenciler için herhangi bir sınav şartı bulunmamaktadır. Ayrıca burada eğitim alan öğrencilerin YÖK Denkliği sayesinde Türkiye’de ve Avrupa Birliği ülkelerinde diploması geçerlidir.

Bulgaristan’da Eğitim Dili

Bulgaristan’da eğitim almak isteyen öğrenciler İngilizce, Almanca, Fransızca ve Bulgarca dillerinde eğitim alabilmektedir. Bu noktada öğrencilerin IELTS 6,5 ya da TOEFL IBT 79 puanı olmalıdır. Bu puana sahip öğrenciler hazırlık okumadan doğrudan 1. sınıftan eğitimlerine başlar.