Senalp Header

Hazırlık Bölümü

Bulgaristanda Hazırlık Dil Okulu

Öğrenciler Bulgaristanda hangi bölümde devam etmek istiyorsa hazırlık okuluna başlamadan önce karar vermesi gerekir. Bulgaristanda hazırlık sınıfı 9 ay ve 2 sömestredir. Bulgaristanda hazırlık okulu İngilizce ve Bulgarca dillerinde verilmektedir.

Bulgaristan eğitim bölümleri Almanca, İngilizce, Fransızca ve Bulgarcadır. Uluslar arası IELTS veya TOEFL gibi İngilizce yeterlik belgesi olan öğrenciler Bulgaristanda üniversiteleri 1.sınıfına doğrudan kesin kayıtlarını yaptırabilirler.

Teknoloji, Mühendislik ve Doğa Bilimlerinde Bulgaristanda hazırlık okulu sonrasında Bulgaristan üniversitelerinin Fizik, Radyofizik, Matematik,  Kimya, Mühendislik bölümlerinde lisans eğitimi alabilirler.

Ekonomi Bilimlerinde Bulgaristanda hazırlık okulu sonrasında Bulgaristan üniversitelerinin uluslararası ticaret, işletme, pazarlama, ekonomi, bölümlerinde lisans eğitimi alabilirler.

Tıp, Biyoloji ve Ziraat Bilimlerinde Bulgaristanda hazırlık okulu sonrasında Bulgaristan üniversitelerinin tıp, eczacılık, diş hekimliği, ziraat bölümlerinde lisans eğitimi alabilirler.

Sosyal Bilimlerinde Bulgaristanda hazırlık okulu sonrasında Bulgaristan üniversitelerinin sosyoloji, hukuk, uluslararası ilişkiler, felsefe, psikoloji, tarih, uluslararası hukuk, , gazetecilik  bölümlerinde lisans eğitimi alabilirler.

hazırlık bölümü