Senalp Header

Plovdiv Tıp Koleji

Plovdiv Tıp Koleji

Plovdiv Tıp Koleji

1997 yılından beri Plovdiv Medical Üniversitesinin bünyesinde ana bir bölüm olarak yer almaktadır. Kolej Kiril, Metodity madalyası ve Avrupa hemşire modülünün onur madalyasını taşımakta olup Bulgaristan kolejler birliği üyesi ve Bulgaristan bilim adamları birliğinin Plovdiv bölümünün kolektif üyesidir.2002 yılında kolejin tüm bölümleri Değerlendirme ve Tanıtım Ulusal Ajansı tarafından tanınmıştır.

Üniversite Plovdiv şehir merkezinde bulunmaktadır.

Bölümleri ve Görülen Derslerin İçerikleri : 

Hemşirelik Bölümü : 

Eğitimin süresi dört yıl olup, 7 sömestreden oluşmaktadır. Mezun olanlar yüksek eğitim kazanırlar. Sayılan dersler görülmektedir: Felsefe ve Hemşireliğin tanımı, Hemşireliğin Teorik ve Pratik Esasları – Genel ve Klinik Patoloji – Fizyoloji ve Patofizyoloji – Mikrobiyoloji – Virüsoloji ve Parazitoloji – Farmakoloji – Hemşirelikte Tıbbi Aletler – Hemşirelikte Görsel Teşhis – Tıp Genetiği – Fizik Terapi ve Rehabilitasyon – Hijyen ve Ekoloji – Beslenme ile Tedavi – Latince ve Tıbbi Terimler – Klinik Laboratuar – Biyokimya ve İmmünoloji – İç Hastalıkları – Geriyatri – Verrahi – Anestezyoloji ve Yoğun Bakım – Bulaşıcı Hastalıklar ve Epidemiyoloji – Pediatri ile Neonatoloji – Ebelik ve Jinekoloji – Sinir Hastalıkları – Psikiatri – Göz Hastalıkları – Kulak Burun Boğaz Hastalıkları – Cilt ve Zührevi Hastalıkları. 

Ebelik Bölümü : 

Eğitimin süresi dört yıl olup, 7 sömestreden oluşmaktadır. Mezun olanlar yüksek eğitim kazanırlar. Sayılan dersler görülmektedir: Felsefe ve Hemşireliğin Ebeliğin Tanımı, Hamile, Doğurmuş Kadınlar ve Jinekoloji Olarak Hasta Kadınlarda Hemşirelik ve Ebelik Bakımının Teorik ve Pratik Esasları, Ebelik, Jinekoloji, Neonatoloji, Çocuk Hastalıkları – Anatomi – Genel ve Klinik Patoloji – Fizyoloji ve Patofizyoloji – Mikrobiyoloji – Virüsoloji ve Parazitoloji – Klinik Laboratuar ve Biyokimya – Ebelik ve Jinekoloji Pratiğinde Tıbbi Aletler – Ebelik ve Jinekoloji Pratiğinde Görsel Teşhis – Tıp Genetiği – Fizik Terapi ve Rehabilitasyon – Hijyen ve Ekoloji – Farmakoloji, Beslenme ile Tedavi – Latince ve Tıbbi Terimler – Olağan Hal tıbbı – İç Hastalıkları – Cerrahi, Anestezyoloji – Reanimasyon ve Yoğun Bakım – Bulaşıcı Hastalıklar ve Epidemiyoloji – Sinir Hastalıkları – Psikiatri – Göz Hastalıkları – Kulak Burun Boğaz Hastalıkları 

Rehabilitasyon Terapisti Bölümü : 

Eğitimin süresi dört yıl olup, 7 sömestreden oluşmaktadır. Mezun olanlar yüksek eğitim kazanırlar. Sayılan dersler görülmektedir: Genel Kineziterapi – Özel Kineziterapi – Masaj – Fizik Terapi ve Rehabilitasyon – Kineziterapi – Özel Kineziyoloji – Patokineziyoloji – Elle Kas Teşhisi – İş Terapisi ve Ergonomi – Anatomi ve Biyomekanik – Fizyoloji ve Patofizyoloji – Genel Hasta Bakımı – İç Hastalıkları ile Doktor Öncesi Yardım – Cerrahi – Ortopedi – Travmatoloji ve Ortotik – Çocuk Hastalıkları – Ebelik ve Jinekoloji – Sinir Hastalıkları – Psikiatri – Cilt Hastalıkları – Görsel Teşhis – Farmakoloji. 

Eczacı Asistanlığı Bölümü : 

Eğitimin süresi üç yıldır. Mezun olanlar yüksek eğitim kazanırlar. Sayılan dersler görülmektedir. İlaç Araçlarının Teknolojisi, Eczacılık Kimyası, Farmakognozi, Sosyal Eczacılık ve EczacılıkMevzuatı, Anatomi, Fizyoloji, Patoanatomi ve Patofizyoloji, İnorganik ve Organik Kimya, analitik Kimya, Biyokimya, Eczacılık Botaniği, Mikrobiyoloji ve Virüsoloji, Hijyen ve Ekoloji, Farmakoloji, İlaç Araçlarının Toksikolojisi, Latince, Olağan Üstü Haller Tıbbı. 

Diş Teknisyenliği Bölümü : 

Eğitimin süresi üç yıldır. Mezun olanlar yüksek eğitim kazanırlar. Diş Teknisyenliğindeki öğrenciler yüksek teknik seviyede bulunan modern donanımlı eğitim laboratuarlarında eğitim görürler. Sayılan dersler görülmektedir: Çiğneme Organının Anatomisi, Fizyolojisi ve Morfolojisi ile Çizim, Heykelcilik ve Modelcilik, Diş Protezlerinin Teknolojisi, Protez Yapımının Estetik Esasları, Çene ve Yüz Protetiği, İnsan Anatomisi, İnsan Fizyolojisi, Hijyen ve Ekoloji, Latince ve tıbbi Terimler, Olağan Üstü Haller Tıbbı.

Doktor Öncesi Tıbbı Yardım Röntgen Teknisyeni Bölümü : 

Eğitimin süresi üç yıldır. Mezun olanlar yüksek eğitim kazanırlar. Sayılan dersler görülmektedir: Röntgenografi Tekniği, Röntgen Fotolaboratuar Tekniği, Radyobiyoloji, Röntgen Anatomisi ve Röntgen Teşhisi, Nükleer Tıp, Işın Terapisi, Görsel Teşhisin Kalite Kontrolü, Röntgen Fiziği, Elektrofizyoloji, Röntegen Tekniği ve Başlıca Teknikler, Radyasyondan Korunma, Röntgen Teşhisi ve Terapisinin Prensipleri, Anatomi, Fizyoloji, İç Hastalııkları, Çocuk Hastalıkları, Cerrahi Hastalıkları, Ortopedi ve Travmatoloji, Doktor Öncesi Tıbbi Yardım, Kazalar Tıbbı, Farmakoloji, Hijyen ve Ekoloji, Latince ve Tıbbi Terimler, Hasta Genel Bakımı. 

Tıp Laborantlığı Bölümü : 

Eğitimin süresi üç yıldır. Mezun olanlar yüksek eğitim kazanırlar. Sayılan dersler görülmektedir: Klinik Laboratuar, Mikrobiyoloji ve Virüsoloji, Histoloji ile Histoteknik ve Genel Patoloji, Parazitoloji, Laboratuar Tekniği ve Aparatlar, Biyokimya ve Patobiyokimya, Tıp Genetiği, İç Hastalıkları ile Farmakoloji, Çocuk Hastalıkları ile Neonatoloji, Bulaşıcı Hastalıklar ile Neonatoloji, Hemşirelik Tekniği ile Genel Hasta Bakımı, Doktor Öncesi Yardım, Latince ile Tıbbi Terimler, Laboratuar Çalışmasında Hijyen ve Güvenlik, Olağan Üstü Haller Tıbbı.

Sağlık Müfettişliği Bölümü : 

Eğitimin süresi üç yıldır. Mezun olanlar yüksek eğitim kazanırlar. Sayılan dersler görülmektedir: İş Güvenliği, İş Hijyeni, Radyasyon Hijyeni, Umumi Hijyen, Beslenme Hijyeni, Çocuk ve Genç Yaş Hijyeni, Epidemiyoloji, Isınma ve Havalandırma, Su Sağlanması, Elektroteknik, Bina İnşası, Anatomi, Fizyoloji, Mikrobiyoloji, ve Virüsoloji, Tıbbi Parazitoloji, Tıbbi Fizik, Sağlık Kimyası, Latince, İç Hastalıkları, Çocuk Hastalıkları, Bulaşıcı Hastalıklar, Cerrahi Hastalıklar, Doktor Öncesi Tıbbi Yardım, Meslek Hastalıkları ile Toksikoloji, Olağan Üstü Haller Tıbbı.

KONAKLAMA

Öğrenciler Plovdiv Medical Üniversitesinin yurtlarından faydalanmaktadırlar.Yurt ücretleri 50 – 70 Euro arasındadır.

FİYAT BİLGİSİ

Sağlık Müfettişliği : (Yıllık) Hazırlık 2500 EURO / Lisans 4000 EURO

Diş Teknisyenliği : (Yıllık) Hazırlık 2500 EURO / Lisans 4000 EURO

Rehabilitasyon Terapisi : (Yıllık) Hazırlık 2500 EURO / Lisans 4000 EURO

Röntgen Teknisyeni : (Yıllık) Hazırlık 2500 EURO / Lisans 4000 EURO

Tıp Laborantı : (Yıllık) Hazırlık 2500 EURO / Lisans 4000 EURO

Eczacı Asistanlığı : (Yıllık) Hazırlık 2500 EURO / Lisans 4000 EURO

Ebelik : (Yıllık) Hazırlık 2500 EURO / Lisans 4000 EURO

Hemşirelik : (Yıllık) Hazırlık 2500 EURO / Lisans 4000 EURO