Senalp Header

Stara Zagora Trakya Üniversitesi

Stara Zagora Trakya Üniversitesi

Stara Zagora Trakya Üniversitesi

Stara Zagora Trakya Üniversitesi, Bulgaristan’da tıp ve ziraat alanlarında eğitimin verildiği iyi üniversitelerden biridir. Trakya Üniversitesi bağımsız olarak Stara Zagora’da faaliyet göstermektedir. 17 Temmuz 1995′ te eğitim vermeye başlamıştır . Üiversitenin büyasinde Bulgar- Alman Ziraat Koleji de eğitim vermektedir.Okul gelişmek, büyümek ve daha çok öğrenciye hitap etmek istemektedir. Bundan dolayı bazı ülke okulları ile işbirliği içerisindedir. 

Üniversitenin Bulgaristan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Ulusal Değerlendirme ve Akreditasyon Kurumu tarafından son kurumsal akreditasyonu13 Temmuz 2006 tarihinde verilmiş olup, 6 yıllık geçerliliği bulunmaktadır. Kurum tarafından verilen değerlendirme notu : ” Çok İyi ”

FİYAT BİLGİSİ

Tarım Mühendisliği : (Yıllık) Hazırlık 2500 EURO / Lisans 3000 EURO

Bölgesel Planlama ve Köy Bölgelerinin Gelişimi : (Yıllık) Hazırlık 2000 EURO / Lisans 2000 EURO

Tarım Ekonomisi : (Yıllık) Hazırlık 2000 EURO / Lisans 2000 EURO

Ekoloji ve Çevre Koruma : (Yıllık) Hazırlık 2500 EURO / Lisans 2000 EURO

Tarımcılık : (Yıllık) Hazırlık 2000 EURO / Lisans 2000 EURO

Hayvancılık : (Yıllık) Hazırlık 2000 EURO / Lisans 2000 EURO

Sosyal Pedogoji : (Yıllık) Hazırlık 2000 EURO / Lisans 2000 EURO

Özel Pedagoji : (Yıllık) Hazırlık 2000 EURO / Lisans 2000 EURO

İlkokul Pedagojisi ve Yabancı Dil : (Yıllık) Hazırlık 2000 EURO / Lisans 2000 EURO

Okul Öncesi ve İlk Okul Pedagojisi : (Yıllık) Hazırlık 2000 EURO / Lisans 2000 EURO

Sosyal Faaliyetler : (Yıllık) Hazırlık 2000 EURO / Lisans 2600 EURO

Sağlık Hizmetleri : (Yıllık) Hazırlık 2000 EURO / Lisans 2600 EURO

Tıp Bölümü : (Yıllık) Hazırlık 2000 EURO / Lisans 4900 EURO

Veteriner Hekimliği : (Yıllık) Hazırlık 3500 EURO / Lisans 4500 EURO

Sosyal Faaliyetler : (Yıllık) Hazırlık 2500 EURO / Lisans 2600 EURO

Sağlık Hizmetleri : (Yıllık) Hazırlık 2500 EURO / Lisans 2600 EURO

Tıp : (Yıllık) Hazırlık 2000 EURO / Lisans 4900 EURO